گروه نرم افزاری ما می توانیم
جمع آوري اطلاعات سفرها و مسافران به صورت آنلاين و مجتمع

سامانه مدیریت صورت وضعیت برخط کل کشور

جمع آوري اطلاعات سفرها و مسافران به صورت آنلاين و مجتمع

  • مدیرت و نظارت بر عملکرد شرکت ها
  • مدیریت انبار حواله ها و صورت وضعیت ها
  • امکان ثبت وگزارش تخلف شرکتها
  • صدورحواله برای صورت ها
سالها اطلاعات صورت وضعیت مسافری وسفرهای جاده ای بصورت نیمه مكانیزه و توسط نرم افزارهای مختلف وبصورت پراكنده جمع آوری میشد و دراین اثنی باتوجه به مراحل پرپیچ وخم این راه اطلاعات دستخوش خطاهای ماشین و یا خطاهای انسانی میگردد و ازطرف دیگرخطاهای تولیدشده درهرمرحله به مراحل بعد منتقل شده كه درخیلی ازمواردبه حذف داده های سفر و یاغیرقابل استناد بودن آنها می انجامد. به همین نحو بسیاری ازتخلفات بصورت ناخواسته وگاهی آگاهانه درجاده ها رخ میدهد. خطاهایی چون استفاده ازناوگان و رانندگان نا معتبر یااستفاده از اوراق جعلی صورت وضعیت و ... كه این خود علاوه بربروزتخلفات وایجادمشكلاتی درحمل ونقل مسافرباعث خرابی داده های مربوط به سفرهای زمینی ودرنهایت ازبین رفتن صحت آمار وارقامی میگردد كه درتصمیم گیری های ملی مورداستفاده قرارمیگیرد. سامانه مدیریت صورت وضعیت برخط کشور یکی ازپروژه های بزرگ ملی درصنعت حمل ونقل میباشدکه باهمکاری سازمان حمل ونقل کشورخصوصا آقایان مهندس مداح رئیس انفورماتیک، مهندس رحمانی، مهندس ابوعلی که با ارائه ی طرح هایی سازنده درطراحی وساخت این پروژه باماهمکاری های لازم رابه عمل آوردندبرای سازمان حمل ونقل کشورطراحی و عملیاتی شده است. هدف از راه اندازی این سامانه مكانیزمی است مبتنی بروب،تا به صورت برخط مراحل صدورصورت وضعیت مسافری ازابتدای درج اطلاعات اولیه تا تشكیل بانك اطلاعات جامع ازآنراتحت كنترل خوددرآورده وعلاوه بر به دست آوردن اطلاعات آماری دقیق از سفر های انجام شده كنترل هاو نظارت های لازم رابرنرم افزارهای موجودبه عمل آورده وامكانات بروزآوری شده ای دراختیارمجریان و ذینفعان قراردهد.
  • مزایای نرم افزار
صدورحواله برای شرکتهای مسافربری به صورت آنلاین و مجتمع
جمع آوری اطلاعات سفرها ومسافران به صورت آنلاین و مجتمع
نظارت جامع برای سازمان حمل و نقل کل کشور و ارگانهای مربوطه
جلوگیری از تخلفات مربوط به ناوگان های غیرمجاز در کشور
جلوگیری از تخلفات مربوط به رانندگان غیرمجاز در کشور
کمک به تصمیم گیری های رفاهی برای مکانهای پرتردد و یا بازه های زمانی خاص
هماهنگی با سیستم پلیس راه کشور برای جلوگیری از ترددهای غیر مجاز
هماهنگی با سامانه ثبت شرکتها برای جلوگیری از شرکت های مسافربری غیر مجاز یا دارای ماده ی ممنوع به فعالیت
گزارشات پویا ودقیق برای سازمان حمل ونقل کل کشوروارگانهای مربوطه
جمع آوری سیستم های قدیمی ودستی ازفایلهایdat،text ،xmlوپانچ دستی اطلاعات
ایده وخلاقیت جدیدبرای راحتی کارسازمان حمل ونقل کل کشور،انجمنهای صنفی وشرکتهای مسافربری
دسترسی آسان وسریع برای سازمان،انجمن های محترم صنفی وبرنامه نویسان محترم
محیط زیباوآسان برای گزارشگیری ارگانهای مرتبط
امنیت بسیاربالا درصحت اطلاعات وعدم نفوذپذیری سیستم
استفاده ازجدیدترین تکنولوژیهای روز

بر چسب ها
گروه نرم افزاری ما می توانیم
اصفهان، خیابان کاوه، حد فاصل بزرگراه چمران و برج کاوه، ساختمان نوآوران، طبقه دوم، واحد 5، گروه نرم افزاری ما میتوانیم
031-34594780 | 031-34593638 031-34594780
info@wecanco.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری ما می توانیم می باشد . RSS