گروه نرم افزاری ما می توانیم
اضافه شدن قابلیت های ویژه به نرم افزار
تاریخ انتشار: 1394/03/30

تکمیل نرم افزار حقوق و دستمزد

اضافه شدن قابلیت های ویژه به نرم افزار

نرم افزار حقوق و دستمزد علاوه بر اینکه عملیات پردازش و پرداخت حقوق و مزایای پرسنل شما را از زمان استخدام تا هنگام تسویه حساب آنها بصورت جامع و با توجه به نیازتان فراهم می سازد، شما قادر خواهید بود  با تعریف شیفت های کاری عملکرد کارمندان، که شامل تعداد ساعات کاری در ماه، تعداد غیبت ها، تعداد ساعات مرخصی، کسر کار، اضافه کار را که در دستگاه ورود و خروج ثبت شده را محاسبه و گزارش جامعی از آن ها تهیه کنید. تهیه دیسکت بیمه و دارایی، پرداخت وام ، مزایا ، پاداش و جریمه از دیگر ویژگی های این نرم افزار می باشد.


بر چسب ها
کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری ما می توانیم می باشد . RSS