گروه نرم افزاری ما می توانیم
توليد نسل جديد دستگاه هاي ثبت ورود و خروج اثر انگشتی
تاریخ انتشار: 1394/04/01

باز هم خدمتی دیگر از گروه نرم افزاری ما میتوانیم

توليد نسل جديد دستگاه هاي ثبت ورود و خروج اثر انگشتی

سیستم ثبت اثر انگشت این امکان را به شما میدهد که کارمندان خود را با هویت اثر انگشت ثبت نموده و ورود و خروج آنها را مدیریت نمایید.سیستــــــــم اثر انگشت به صورت شبکه ی داخلی درمحیط شما نصب می شود و این امکان وجــــــــود دارد که اثر انگشت ها به صورت آنی به سامانه نرم افزاری وارد شود و شمـا می توانید ورود و خروج ها را کنترل نمایید.
شما میتوانید با تعریف شیفت های کاری و ثبت حضور و غیاب کارمندان در این دستگاه ، عملکرد کارمندان، که شامل تعداد ساعات کاری در ماه، تعداد غیبت ها، تعداد ساعات مرخصی، کسر کار، اضافه کار را محاسبه و گزارش جامعی از آن ها تهیه کنید.همچنین این امکان وجود دارد که مدیران بتوانند در صورت نیاز ساعات کاری ورود و خروج و ... را نیز ویرایش نمایند.
در نهایت گزارش کاملی از کارکرد پرسنل به صورت فایل word, pdf, exel و یا فایل چاپی به آنها تحویل داده می شود.


بر چسب ها
کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری ما می توانیم می باشد . RSS